-->
 

SMS

מיקומך באתר: ראשי » פירוט הערוצים » SMS
 

 

מאז הוצג שירות המסרונים (SMS) בשנת 1992 הוא הפך לנפוץ ביותר בכל רחבי העולם, ונוכח הצלחתו המהירה התרחב לשירות של העברת מסרי מולטימדיה בהם תמונות וקול. בישראל הושק השירות בשנת 1998, אולם הפך פופולרי רק לאחר שמפעילי הרשתות הסלולריות אפשרו לשלוח הודעות ביניהם.

 

כיום, יש מגוון אפשרויות לשליחת מסרונים ובכלל זה מסרונים אישיים הכוללים מידע פרטני של הלקוח (מסרון מותאם אישית) ושירות מסרונים שמאפשר התכתבות בדיאלוג עד כדי סגירת מעגל טיפול בערוץ זה (סקרים, זימון תור ועוד). לתקשוב אפליקציה אינטרנטית מאובטחת בעלת ממשק עבודה נוח ופשוט לניהול תקשורת .SMS ממשקי דוחות מפורטים, תזמון שליחת הודעות ובקרה מיידית ושוטפת.

 

 


My button