-->
 

E-mail

מיקומך באתר: ראשי » פירוט הערוצים » E-mail
 

 

שליחת דוא"ל היא דבר טריוויאלי ומתבקש. שליחת דוא"ל ללקוח לגבי מועד זימון / חשבונית קנייה או כל בירור אחר, הם חלק מהפעילות השוטפת של כל מוקד שירות. בתקשוב יכולות נוספות של אינטגרציה מלאה לפעילות הארגון, הפקת דו"חות אחודים של כלל ערוצי התקשרות ומעקב אחר ביצועים פרטניים של נציגי השירות. 

 


My button